rss http://setad.ir/fa/feed/service/9482 تولید شده توسط سینا fa حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در مناطق سیل‌زده گلستان http://setad.ir/fa/news/10552 محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با سفر به استان گلستان ضمن برگزاری جلساتی با مسئولان استانی و بررسی نیازهای مردم گرفتار سیل از مناطق سیل‌زده نیز بازدید کرد. Mon, 25 Mar 2019 16:02:00 +0430 . /fa/news/10552 موشن گرافیک / باروری http://setad.ir/fa/news/10542 Thu, 21 Mar 2019 00:34:00 +0330 . /fa/news/10542 موشن گرافیک / ساخت بیمارستان http://setad.ir/fa/news/10541 Thu, 21 Mar 2019 00:33:00 +0330 . /fa/news/10541 موشن گرافیک / حلزون شنوایی http://setad.ir/fa/news/10540 Thu, 21 Mar 2019 00:31:00 +0330 . /fa/news/10540 موشن گرافیک / تهیه جهیزیه http://setad.ir/fa/news/10539 Thu, 21 Mar 2019 00:30:00 +0330 . /fa/news/10539 موشن گرافیک / مدارس بنیاد برکت http://setad.ir/fa/news/10538 Thu, 21 Mar 2019 00:28:00 +0330 . /fa/news/10538 موشن گرافیک / صندلی چرخدار http://setad.ir/fa/news/10537 Thu, 21 Mar 2019 00:27:00 +0330 . /fa/news/10537 موشن گرافیک/ طرح های زیر بنایی و عمرانی ستاد اجرایی http://setad.ir/fa/news/10536 Thu, 21 Mar 2019 00:23:00 +0330 . /fa/news/10536