افتتاح ۷ مرکز دوراپزشکی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مناطق محروم سیستان و بلوچستان برای ارتباط بیماران با پزشکان متخصص داخلی و خارجی

در دومین روز سفر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به سیستان و بلوچستان، ۷ مرکز دوراپزشکی جهت ایجاد ارتباط بین بیماران در مناطق دورافتاده و پزشکان متخصص در بیمارستان‌های مجهز افتتاح شد.   محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در بدو ورود مرکز دوراپزشکی شهرستان هامون و ۶ مرکز دیگر در سایر نق...


مهمترین اخبار بایگانی