ستاد اجرایی فرمان امام انتشار پیام های تبریک انتصاب، تسلیت و ... را تکذیب کرد.

کد خبر: 10573

بسمه تعالی

باطلاع می رساند ستاد اجرایی فرمان امام و ارکان این مجموعه هرگز اعتقادی به انتشار آگهی و تبلیغات برای پیام های تبریک انتصاب، تسلیت و ... در رسانه ها برای اشخاص و مسئولین ندارد و این کار را اسراف و نادرست میداند.
فلذا انتشار آگهی تبلیغاتی "از طرف این مجموعه" در رسانه‌ها تکذیب می‌گردد.

untitled.png