تصاویر/ بازدید معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران از نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

کد خبر: 10670

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران، جمعی از مدیران فرهنگی و گروهی از دانشجویان دکتری دانشگاه تهران از نمایشگاه دائمی دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شتابدهنده هاردتک بازدید کردند.