عزم نیروهای جهادی ستاد اجرایی فرمان امام برای درمان کودکان ناشنوا

کد خبر: 10864

محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد احسان: تا امروز ۳۵۰۸ کودک بیمار در روستاهای محروم کشور شناسایی و با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام عمل کاشت حلزون آنها با موفقیت انجام و از نعمت شنوایی برخوردار شده اند.