پاسخ دولت به شایعه مالیات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

کد خبر: 10901

با توجه به مطالب منتشر شده در برخی کانال‌ها، در مورد ماليات نهادهای انقلابی، سازمان برنامه و بودجه كشور توضيحاتی در این خصوص منتشر کرد.

در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه كشور آمده است: تمام فعاليت‌هاي اقتصادي در نهادهاي انقلاب اسلامي اعم از بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام (ره) در قالب شركت‌ها صورت مي‌گيرد و اين نهادها ماليات خود اعم از ماليات بر عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات تكليفي را پرداخت مي‌كنند كه اين رقم براي بودجه سال ۱۳۹۹ حدود يك‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد مي‌شود.

در توضيح مذكور همچنين عنوان شده است كه شركت‌هاي آستان قدس رضوي كه ماهيت موقوفه‌اي دارند، ماليات خود را به خزانه پرداخت مي‌كنند و از آنجا كه موقوفه‌ها معاف از ماليات هستند، منابع مالياتي مذكور صرف فعاليت‌هاي محروميت‌زدايي فرهنگي و اجتماعي آستان قدس رضوي مي‌شود و اين رقم براي سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵  ميليارد تومان است.
در ادامه اين توضيح آمده است: علت درج عدد يك در رديف‌هاي درآمدي نهادهاي ذكر شده استفاده حداكثري از ظرفيت تحقق منابع مربوط بوده كه صرف هزينه‌هايي مانند عدالت آموزشي و تجهيز آموزشگاه‌هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم موضوع ماده ۸۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي‌شود.