راه اندازی درمانگاه احسان ستاد اجرایی فرمان امام درمحله هرندی تهران

کد خبر: 10905

 با سرمایه گذاری بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام، درمانگاه تخصصی محله کم برخوردار محله شهید هرندی تهران با ۴ پزشک مستقر و بخش های تخصصی زنان و آزمایشگاه آغاز بکار کرد.