نیروهای جهادی ستاد اجرایی فرمان امام در کنار مردم سیل زده خوزستان

کد خبر: 10906

طبخ و توزیع غذا برای آسیب دیدگان سیل در شهرهای کارون ( کوت عبداله ) و آبادان توسط نیروهای جهادی بنیاد احسان همچنان ادامه دارد.
محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام: از ساعات اولیه وقوع سیل خوزستان، ارسال اقلام ضروری و مورد نیاز منطقه از جمله امکانات اسکان اضطراری، مواد غذایی و پتو، آب معدنی و ... توسط بنیاد احسان آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد.