ایجاد ۹۰ هزار شغل جدید در روستاها با اجرای طرح های اجتماع محور ستاد اجرایی فرمان امام

کد خبر: 11042

تعداد طرحهای اشتغالزایی "اجتماع محور" بنیاد برکت در ۱۶ماه گذشته از مرز ۳۰ هزار طرح گذشت.

امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیادبرکت ستاد اجرایی فرمان امام بااعلام این خبر افزود: با اجرای این طرح ها ۹۰ هزار شغل جدید در روستاهای محروم ایجاد شد.

وی افزود: این طرح ها به صورت طرح های خرد و خانگی در بیش از ۵۰۰۰ روستای کشور اجرا شده است.