گزارش خبر نیمروزی از اقدام جهادی ستاد اجرایی فرمان امام برای بسیج کردن خیاطیها و تولید انبوه ماسک بهداشتی در کشور

کد خبر: 11090


دانلود فیلم