تولید اقلام بهداشتی ضدکرونایی توسط نیروهای جهادی ستاد اجرایی فرمان امام در آذربایجان شرقی

کد خبر: 11115

گروهای جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان امام دراستان آذربایجان شرقی نیز مانند سایر استانها ، فعالیت گسترده ای جهت مقابله با ویروس کرونا و تأمین اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم انجام میدهند.