واکنش مهدی محمدی فعال سیاسی به هجمه اخیر مقامات امریکایی به ستاد اجرایی فرمان امام

کد خبر: 11139

مهدی محمدی فعال و کارشناس مسائل سیاسی در صفحه توئیتر خود نوشت:
هرکس فقط خبرهای روزانه ایران را بخواند میفهمد ستاد اجرایی فرمان امام اکنون یکی ازبزرگترین حامیان مردم ایران در بحرانهاست اما به خاطر مبارک می آورم کنگره وقتی میخواست بودجه کرونا را تصویب کند، شرط گذاشت ترامپ نباید چیزی از آن را به جیب بزند! جیب مردم امریکا را نزنید، دلسوزی برای ما پیشکش!