احیای کارخانه تولید ماسک در گلستان و تولید روزانه 220 هزار ماسک در روز توسط ستاد اجرایی فرمان امام

کد خبر: 11147

به همت نیروهای جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان امام، با احیای یک کارخانه تولید ماسک در استان گلستان، ظرفیت تولید این کارخانه به بیش از 5 برابر افزایش یافت.

بنابر این گزارش، این مجموعه تا هفته پیش ظرفیت تولید روزانه 40 هزار ماسک بهداشتی را داشت که با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام و تعمیر و افزودن دستگاه های جدید و کمک گرفتن از کارگاه ها و نیروهای جهادی همکار ستاد برای تکمیل مراحل ساخت و آماده‌سازی ماسک ها، ظرفیت آن به تولید 220 هزار ماسک بهداشتی در روز رسیده است.

این گزارش می‌افزاید: تمام ماسک های تولیدی، جهت توزیع تحویل وزارت بهداشت میشوند.