تولید ماسک و گان توسط نیروهای جهادی ستاد اجرایی فرمان امام در مازندران

کد خبر: 11152

با توجه به دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر بسیج تمام امکانات ستاد اجرایی، برای مقابله با ویروس کرونا، تولید اقلام ضدکرونایی در دستور کار نیروهای جهادی این ستاد در سراسر کشور قرار گرفت.

تولید ماسک بهداشتی و گان مورد احتیاج مراکز درمانی توسط کارآفرینان بنیاد برکت در مازندران یکی از این اقدامات است که با هدف تامین نیازهای مردم صورت میگیرد.