کلیدواژه: دریای برکت

امیرحسین مدنی در نشست رسانه‌ای تشریح کرد:

افتتاح 100 مدرسه جدید همزمان با آغاز سال تحصیلی، ایجاد 10هزار شغل برای کولبران، تولید 5میلیون دست لباس و تولید 45هزار تن گوشت قرمز و سفید تا پایان سال، توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام

از ایده‌های کارآفرینان و ایده‌پردازان در زمینه‌های ایجاد اشتغال برای کولبران در استان‌های مرزی، تولید پوشاک و پرورش آبزیان استقبال می‌کنیم. امیرحسی...
11 شهريور 1399