کلیدواژه: نمایشگاه

بازدید گروهی از دانش آموزان نخبه کشور از نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی فرمان امام

نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی فرمان امام در باغ لارک تهران، در هفته ای که گذشت نیز میزبان گروه‌های مختلف دانش آموزی بود. حدود 160 نفر از دانش آموزان ب...
22 آذر 1398

بازدید گروه های مختلف مردمی و مسئولان از نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی فرمان امام

نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی فرمان امام در باغ لارک تهران، در هفته ای که گذشت نیز میزبان گروه‌های مختلف بازدیدکننده بود.  30 نفر از اساتید و دان...
14 آذر 1398

بازدید مسئولان ستاد رسیدگی به امور مساجد از نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

روز گذشته حجت الاسلام نوری زاده مسئول ستاد رسیدگی به امور مساجد و حجج الاسلام ذاکر و نوری و دکتر ولیئی معاون اداری مالی و همراهان از نمایشگاه ستاد اجر...
4 مرداد 1398