کلیدواژه: رئیس جمهور

با حضور ویدئوکنفرانسی حسن روحانی انجام گرفت؛

افتتاح 20 هزار طرح روستایی و ایجاد 60 هزار شغل جدید توسط ستاد اجرایی فرمان امام

با حضور مدیرعامل بنیاد برکت در خوزستان و حضور ویدئو کنفرانسی رئیس‌جمهور، 20 هزار طرح ستاد اجرایی فرمان امام برای روستاییان و عشایر کشور افتتاح شد. ...
14 مهر 1399