کلیدواژه: بیمارستان

ساخت 227 بیمارستان و مرکز بهداشت در کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام

ساخت و تکمیل 227 پروژه بهداشتی_درمانی در 19 استان کشور ازجمله خدمات بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام است. بنابر این گزارش، ستاد اجرایی فرمان حضرت ...
7 دى 1398