کلیدواژه: ستاد اجرایی فرمان امام

در قالب پویش ملی "مشق احسان" انجام شد؛

توزیع 10 هزار بسته لوازم‌تحریر بین دانش‌آموزان مناطق محروم استان همدان توسط ستاد اجرایی فرمان امام

با اجرای فاز جدید پویش ملی "مشق احسان"، 300 هزار بسته نوشت‌افزار ایرانی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار سراسر کشور توزیع شد. در مراسمی با حضور نماینده ...
16 مهر 1399
در قالب پویش ملی "مشق احسان" انجام شد؛

توزیع بسته‌های لوازم‌تحریر بین دانش‌آموزان مناطق محروم استان یزد توسط ستاد اجرایی فرمان امام

با اجرای فاز جدید پویش ملی "مشق احسان"، 300 هزار بسته نوشت‌افزار ایرانی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار سراسر کشور توزیع شد. در مراسمی با حضور نماینده ...
16 مهر 1399
در قالب پویش ملی "مشق احسان" انجام شد؛

توزیع بسته‌های لوازم‌تحریر بین دانش‌آموزان مناطق محروم استان اردبیل توسط ستاد اجرایی فرمان امام

با اجرای فاز جدید پویش ملی "مشق احسان"، 300 هزار بسته نوشت‌افزار ایرانی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار سراسر کشور توزیع شد. در مراسمی با حضور نماینده ...
16 مهر 1399
در قالب پویش ملی "مشق احسان" انجام شد؛

توزیع 8000 بسته لوازم‌تحریر بین دانش‌آموزان مناطق محروم استان مرکزی توسط ستاد اجرایی فرمان امام

با اجرای فاز جدید پویش ملی "مشق احسان"، 300 هزار بسته نوشت‌افزار ایرانی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار سراسر کشور توزیع شد. در مراسمی با حضور نماینده ...
16 مهر 1399
با حضور ویدئوکنفرانسی حسن روحانی انجام گرفت؛

افتتاح 20 هزار طرح روستایی و ایجاد 60 هزار شغل جدید توسط ستاد اجرایی فرمان امام

با حضور مدیرعامل بنیاد برکت در خوزستان و حضور ویدئو کنفرانسی رئیس‌جمهور، 20 هزار طرح ستاد اجرایی فرمان امام برای روستاییان و عشایر کشور افتتاح شد. ...
14 مهر 1399
مدیر عامل بنیاد احسان خبر داد:

توزیع ۵۰۰۰ بسته لوازم‌تحریر بین دانش‌آموزان منطقه محروم هرندی تهران توسط ستاد اجرایی فرمان امام

در راستای اجرای پویش ملی "مشق احسان"، 5هزار بسته لوازم‌تحریر بین مدارس و دانش‌آموزان یکی از مناطق محروم شهر تهران توزیع شد. محمد ترکمانه، مدیرعامل ...
13 مهر 1399