کلیدواژه: برکت تل

راه‌اندازی سامانه مشاوره کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان امام و استقبال میلیونی مردم

سامانه مشاوره پزشکی کرونا که در روزهای اخیر به دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام آغاز به کار کرد با استقبال میلیونی مردم روبرو شده است. مظهری رئیس ...
12 اسفند 1398