کلیدواژه: ولایت امام زمان

آغاز امامت و ولایت حضرت اباصالح المهدی

«انتظار یعنی چه؟ انتظار به معنای مترصّد ‌بودن است. در ادبیّات نظامی یک‌ چیزی داریم به نام «آماده‌باش»؛ انتظار یعنی «آماده‌باش»! باید «آماده‌باش» باشیم...
16 آبان 1398