کلیدواژه: هفته وحدت

هفته وحدت گرامی باد

این هفته وحدت، این هفته مشترک الاحترام بین مسلمین را قدر بدانید. همه سعی کنند وحدت و اتّحاد نیروها و در یک جبهه قرار گرفتن نیروهای مسلمین را - که رمز ...
20 آبان 1398