rss https://setad.ir/fa/feed/service/9483 تولید شده توسط سینا fa پذیرائی از زوار اربعین در موکب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مرز شلمچه https://setad.ir/fa/news/10762 Wed, 09 Oct 2019 10:37:00 +0330 . /fa/news/10762 اعزام کاروان زائر اولی‌ها از مناطق محروم استان خراسان شمالی، به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) https://setad.ir/fa/news/10761 Wed, 09 Oct 2019 10:14:00 +0330 . /fa/news/10761