گزارش تسهیلگران شهرستان دیر از آخرین وضعیت وامهای اشتعالزایی برکت

گزارش تسهیلگران شهرستان دیر از اخرین وضعیت وامهای اشتعالزایی برکت

گزارش تسهیلگران شهرستان دیر از اخرین وضعیت وامهای اشتعالزایی برکت در ان شهرستان
1.پیگیری پرونده های بانک صادرات و 5 واریزی
2.پیگیری پرونده های متقاضیان جدیدبانک صادرات وجمع آوری وتکمیل آنها جهت بردن به بانک
3.بازدید از طرحهای استقرار یافته
پرورش دام سنگین
پارچه فروشی
4.پیگیری وگرفتن واریزی آمار صندوق روستاها
5.پاسخگویی به متقاضیان
6.گرفتن امضاهای کاربرگ 
7.پیگیری امور مربوط به  کاربرگ های آزادسازی و اخذ مهروامضای مسولین محترم

((روابط عمومی اداره کل ستاد اجرایی فرمان امام ره استان بوشهر))

کد خبر 2396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =