گزارش تسهیلگران بندر گناوه  

گزارش تسهیلگران بندر گناوه  

گزارش تسهیلگران بندر  گناوه  


ویرایش مدارک  متقاضیان در سامانه

ثبت سامانه متقاضیان

نوبت دهی به متقاضیان جهت مراجعه روز سه شنبه 

تشکیل پرونده بانکی

پاسخگویی به متقاضیان

اخذ کاربرگ آزد سازی 

آزاد سازی تعدادی از تسهیلات

تشکیل کارگروه اشتغال آبادی چهار روستایی

تبیین کامل طرح سحاب 

سر کشی به روستای چهار محال 

هماهنگی مراجعات روزانه متقاضیان با شعبه

بررسی وضعیت پرونده ها با مسول تسهیلات شعبه بانک

نتخاب یک روز مشخص جهت بازدید و تایید پرونده های واریز شده در بایگانی بانک

((روابط عمومی اداره کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره استان بوشهر))

کد خبر 2483

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =