گزارش تسهیلگران شهرستان دیر

گزارش تسهیلگران شهرستان دیر از ثبت سامانه و بانکی وامهای اشتغالزایی ان شهرستان

ثبت سامانه : ۱۸۵
معرفی به بانک :۲۴
تایید کارشناس :۱
انتظار تایید تسهیلگر :۴
انصراف:۱۵
واریزی...۱۴۱
شروع طرح....۱۳۵
➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش بانک صادرات
معرفی به بانک :۱۲۳

درحال تکمیل :۱
واریز شده:۱۱۰
شروع طرح :۱۰۹
انصراف:۱۲
➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش بانک سپه
معرفی به بانک: ۳۵
تکمیل شده و آماده واریز :۳
واریز شده:۳۱
شروع طرح :۲۶
انصراف: ۱

➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش بانک صندوق کارآفرینی امید
معرفی به بانک :۲۲
تکمیل شده و آماده تحویل به شعبه :۲۰
انصراف:۲
➖➖➖➖➖➖➖➖
(( روابط عمومی اداره کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره استان بوشهر))

کد خبر 2529

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =