گزارش تسهیلگران شهرستان دشتستان

گزارش تسهیلگران شهرستان دشتستان از اخرین و ضعیت  ثبت سامانه و بانکی وامهای اشتغالزایی ان شهرستان


ثبت سامانه : 141
معرفی به بانک :141
واریز شده: 43
انتظار تکمیل :1
انصرافی ها:35
➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش 
بانک صادرات
معرفی به بانک :135
تکمیل شده و آماده واریز :27
درحال تکمیل :30
واریز شده:42
انصرافی ها:35
➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش 
بانک پارسیان
معرفی به بانک :6
تکمیل شده و آماده واریز :1
تکمیل شده و آماده تحویل به شعبه :1
درحال تکمیل :4
واریز شده:1
➖➖➖➖➖➖➖➖
((روابط عموومی اداره کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره استان بوشهر))

کد خبر 2538

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =