بازدید مدیرکل ستاد استان گلستان باتفاق مجری برکت و تسهیلگر شهرستان گرگان از کارگاه ۰ساخت قایق و استخر در ابعاد مختلف تولید در روستای محمدآباد گرگان و

بازدید مدیرکل ستاد استان گلستان باتفاق مجری برکت و تسهیلگر شهرستان گرگان از کارگاه ۰ساخت قایق و استخر در ابعاد مختلف تولید در روستای محمدآباد گرگان و از جمله شرکتهای معدود سازنده کشور

بازدید مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام ره استان گلستان باتفاق مجری برکت و تسهیلگر شهرستان گرگان از کارگاه ۰ساخت قایق و استخر در ابعاد مختلف تولید در روستای محمدآباد گرگان و از جمله شرکتهای معدود سازنده کشور
۲۳/۰۲/۱۴۰۱

کد خبر 3885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =