بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از طرحهای اشتغالزایی وامهای خرد خانگی روستایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ره در برخی روستاهای شهرستان دشتستان

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از طرحهای اشتغالزایی وامهای خرد خانگی روستایی بنیاد برکت

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از طرحهای اشتغالزایی وامهای خرد خانگی روستایی بنیاد برکت

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از طرحهای اشتغالزایی وامهای خرد خانگی روستایی بنیاد برکت

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از طرحهای اشتغالزایی وامهای خرد خانگی روستایی بنیاد برکت

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از طرحهای اشتغالزایی وامهای خرد خانگی روستایی بنیاد برکت

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از طرحهای اشتغالزایی وامهای خرد خانگی روستایی بنیاد برکت

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از طرحهای اشتغالزایی وامهای خرد خانگی روستایی بنیاد برکت

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از طرحهای اشتغالزایی وامهای خرد خانگی روستایی بنیاد برکت

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از طرحهای اشتغالزایی وامهای خرد خانگی روستایی بنیاد برکت

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =