بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از نمایشگاه صنایع دستی در بخش بوشکان. تقی زاده پس از بازدید از نمایشگاه مذکور ، به بحث و تبادل نظر با برخی طراحان و بافندگان پرداخته و به ارائه راهکارهایی در خصوص چگونگی بازاریابی و فروش این آثار پرداخت.

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از نمایشگاه صنایع دستی در بخش بوشکان

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از نمایشگاه صنایع دستی در بخش بوشکان

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از نمایشگاه صنایع دستی در بخش بوشکان

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از نمایشگاه صنایع دستی در بخش بوشکان

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از نمایشگاه صنایع دستی در بخش بوشکان

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از نمایشگاه صنایع دستی در بخش بوشکان

بازدید سید محمد حسن تقی زاده مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ره از نمایشگاه صنایع دستی در بخش بوشکان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =