حمید سلیمی مسئول قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد احسان کشور از هنرستان کار و مهارت جنت لاکان و دبیرستان آیت الله طالقانی رشت بازدید و از نزدیک مشکلات آنها را بررسی کرد .

بازید میدانی مسئول قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد احسان کشور  از هنرستان کار و مهارت جنت لاکان و دبیرستان آیت الله طالقانی رشت

بازید میدانی مسئول قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد احسان کشور  از هنرستان کار و مهارت جنت لاکان و دبیرستان آیت الله طالقانی رشت

بازید میدانی مسئول قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد احسان کشور  از هنرستان کار و مهارت جنت لاکان و دبیرستان آیت الله طالقانی رشت

بازید میدانی مسئول قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد احسان کشور  از هنرستان کار و مهارت جنت لاکان و دبیرستان آیت الله طالقانی رشت

بازید میدانی مسئول قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد احسان کشور  از هنرستان کار و مهارت جنت لاکان و دبیرستان آیت الله طالقانی رشت

بازید میدانی مسئول قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد احسان کشور  از هنرستان کار و مهارت جنت لاکان و دبیرستان آیت الله طالقانی رشت

بازید میدانی مسئول قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد احسان کشور  از هنرستان کار و مهارت جنت لاکان و دبیرستان آیت الله طالقانی رشت

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =