کلیپ دیدنی از بزرگترین بیمارستان سیار کشور

کلیپ دیدنی از بزرگترین بیمارستان سیار کشور که در عرض چندساعت قابل جمع شدن و انتقال از شهری به شهر دیگر است

کلیپ دیدنی از بزرگترین بیمارستان سیار کشور که در عرض چندساعت قابل جمع شدن و انتقال از شهری به شهر دیگر است
۹۹ تخت بستری، دو اتاق عمل، اتاق زایمان، رادیولوژی، چشم و گوش و دندانپزشکی و داروخانه، تله مدیسین و ... دارد و تا ۴ روز بدون اتصال به برق، میتواند تمام خدمات بیمارستانی را در یک منطقه بحران زده ارائه کند.
 بیمارستانی که قرار بود توسط دولت وارد شود اما توسط جوانان نخبه کشور طراحی و یک سوم قیمت خارجی ساخته و تجهیز شد.

کد خبر 1344

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =