نخستین نشست جناب آقای دکتر تورج حاجی رحیمیان با نمایندگان گروه های جهادی استان اصفهان

جمعی از نمایندگان گروه های جهادی با مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اصفهان گفتگو کردند

در نخستین نشست جناب آقای دکتر تورج حاجی رحیمیان با نمایندگان گروه های جهادی استان درباره توانمندسازی و با هدف به کارگیری توان های تخصصی جهاد گران جهت محرومیت‌ زدایی مناطق محروم و کم برخوردار استان بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

در این نشست پس از شنیدن صحبت ها و نظرات گروه های جهادی ، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان ضمن تشکر از تلاش های گروه های جهادی به تبیین اهداف و ادامه حمایت از گروه های جهادی پرداخت.

کد خبر 1493

برچسب‌ها