گزارش تسهیلگران شهرستان دیلم

گزارش تسهیلگران شهرستان دیلم از  ثبت سامانه و وضعیت بانکی وامهای اشتغالزایی ان شهرستان 

ثبت سامانه کل: ۲۰۰
ثبت سال قبل و انتقال به امسال جهت معرفی :۴۷
ثبت امسال:۱۵۳
معرفی به بانک :۱۱۲
انتظار تکمیل :۱
➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش بانکی صندوق کارآفرینی امید
معرفی:۷۳
تکمیل شده و آماده واریز:۱۴
درحال تکمیل و آماده تحویل:۴
واریز:۱۵

➖➖➖➖➖➖➖➖
بانک صادرات
معرفی به بانک :۱۱۱
تکمیل شده و آماده واریز :۵
تکمیل شده و آماده تحویل به شعبه :۳۰
درحال تکمیل:۴۴
واریز شده:۲۰
شروع طرح: ۲۰
➖➖➖➖➖➖➖➖
((روابط عمومی اداره کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره استان بوشهر))

کد خبر 2543

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =