برگزاری رویداد جهاد و پیشرفت‌ استان‌ چهارمحال‌وبختیاری

کارگاه روایت جهاد؛ سیر تطور حرکت‌های جهادی در انقلاب اسلامیکارگاه تحلیـل وضعیت موجود مناطق و گروه‌هـا و تبیین گفتمانی فعالیت‌های جهادی بررسـی دیدگاه مبتنـی بر نــهــضــت محــرومیــن و دیدگاه مـبـتـنــی بر ارائـهٔ خدمــات اجتمــاعــی کــارگــاه خــلــق روایــت مسئله شناسی، ظرفیت شناسی وطراحی عملیات شناخت و بکارگیـری فرصـتها در مقـابل تهـدیدهـا با تغییر زاویهٔ نگاه ، جمع‌بنـدی عملیاتـی و تبییـن برنامه‌هـای پیـش رو برگزار گردید.

آغاز رویـداد جهـاد و پیشـرفت با ارائهٔ استاد محمد اسماعیلی

ارائهٔ نتایج مسئله شناسی مناطق توسط مسئولین گروه‌های جهادی رویــداد جــهــاد و پــیــشـــرفــت

نخستین‌رویدادجهادوپیشرفت استان چهـارمحـال و بختیـاری همراه با ارائهٔ استاد اسماعیلی و کـارگــاه اســتـــاد اویـســــی

رویداد جهاد و پیشرفت ارائهٔ استـاد ایـرانـمـنـش

رویداد جهاد و پیشرفت با ارائهٔ اسـتـاد اویـســی

کد خبر 2865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =