جلسه و بازدید از مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های مراوه تپه و کلاله

جلسه و بازدید از مراکز جهاد کشاورزی قپان و زاوکوه شهرستان های مراوه تپه و کلاله

 آرمین اکبری نیا ناظرفنی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان (شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد) و نماینده ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان گفت؛

بازدید و جلسه ای روز پنج شنبه مورخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۲ باحضور اکبری نیا ناظرفنی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان گلستان، قزلسفلو رئیس مرکزجهادکشاورزی قپان شهرستان مراوه، امریان ریئس مرکزجهادکشاورزی زاوکوه شهرستان کلاله، عرب نژادکارشناس جذب موقت، کارشناسان پهنه و کارشناسان طرح جهش تولید در دیمزارها در محل دفتر رئیس مرکز جهادکشاورزی قپان و زاوکوه بعمل آمد.

دراین جلسه در خصوص کل سطح اراضی تحت پوشش آن مرکز، سطح اراضی دیم آن مرکز، سطح کشت محصولات زراعی تحت پوشش مرکز، سطح خسارت محصولات زراعی در اثر خشکی و سرمای بوجود آمده، سطح قابل برداشت محصولات زراعی، میانگین عملکرد محصولات زراعی نسبت به سال گذشته، آموزش بهره برداران در پایگاه های نواورانه، اجرای طرح مشارکتی ارقام گندم، حبوبات، دانه های روغنی، استفاده از کشاورزان پیش رو در آموزش ها، میزان استفاده کشاورزان از کودهای پایه در زمان کاشت، سطح کشت مستقیم تحت پوشش مرکز، وضعیت عملکردی مزارع کشت مستقیم و ... به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

در ادامه بازدید میدانی از مزارع برداشت شده گندم، کلزا بعمل آمده و توصیه های فنی به کشاورزان درخصوص استفاده از کودبذرمال، کشت گیاهان جدید مانند کاملیناوحبوبات، رعایت تناوب زراعی، عمق مناسب کاشت، تاریخ کاشت مناسب همراه با اولین بارندگی های موثر، استفاده از کودهای پایه در زمان کاشت، انجام آزمون خاک، تغذیه گیاهی مناسب مزارع،استفاده از کودهای ریزی در مرحله داشت گیاهان زراعی و.. ارائه شد.

سپس بازدید از مرکز خرید گندم و کلزای قپان درخصوص وضعیت خرید گندم و کلزای بعمل آمد. 

همچنین بازدید از شرکت تولید و فراوری گلیداغ بعمل آمد. درخصوص وضعیت خرید بذرگندم در ارقام و طبقات مختلف بذری، وضعیت عملکردی مزارعی که بذرمال شده بودند، میزان افت و درصد رطوبت محصول، بررسی آفات انباری در بذور سنواتی، بررسی پنجره ها از نظرتعبیه توری ضدحشره، وضعیت مطالبات کشاورزان و ... مطالبی اخذ شد.

کد خبر 6167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =