نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد

نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

طی سفر جناب آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و هیأت همراه به استان بوشهر نشستی با گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران ستاد اجرایی برگزار شد و تصمیم بر این شد که از طرح های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و آبخیزداری در جهت توانمندسازی و تحول در استان توسط ستاد حمایت گردد.

نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد

نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد

نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد

نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد

نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد

نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد

نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد

نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد

نشست صمیمی گروه های جهادی و مردمی و تسهیلگران بنیاد برکت و خانه های احسان استان بوشهر با آقای دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد

روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) استان بوشهر

کد خبر 6217

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =