گزارش تسهیلگران شهرستان دیر در خصوص وامهای اشتغالزایی روستایی

گزارش تسهیلگران شهرستان دیر در خصوص وامهای اشتغالزایی روستایی

گزارش تسهیلگران شهرستان دیر در خصوص وامهای اشتغالزایی روستایی

  
1.پیگیری پرونده متقاضیان بانک همکار در  دیر جهت واریزی
2. تماس با متقاضیان بانک  جهت تکمیل پرونده 
3. پیگیری پرونده واریزی بانک  بردخون ۳ واریزی انجام شده 
4.گرفتن امضا صندوق از متقاضیان
5. تماس باشورای دوراهک و پیگیری کاربرگ جهت مهر و امضا
6.بازدیداز طرح استقراریافته
7.اهلیت سنجی
8.تماس و هماهنگی بامتقاضیان بانک  بردخون جهت ارجاع به بانک 


((روابط عمومی اداره کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره استان بوشهر))

کد خبر 2142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =