بـرگـزاری اولـیـن جلـسـهٔ قـرارگاه تحول و توانـمـنـدسـازی مـحـلات حـاشـیـه اسـتـان چهـارمحـال و بختیـاری با حضـور معـاون سیاسی امنیتی و مدیر کل امور اجتماعی استانداری و مسئـولین ارگانهای متولی در
تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷.
در این جلسه از حجـم بالای فعـالیت‌هـا و پیشرفت‌قابل‌توجه‌برنامه‌های‌ستاداجرایی تقدیر بعمل آمد.

کد خبر 3654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =